Būdvardžių bevardė giminė ir būdvardiniai prieveiksmiai

                       

                                    Būdvardžių bevardė giminė ir būdvardiniai prieveiksmiai

Besimokantys lietuvių kalbos dažnokai painioja šių dviejų kalbos dalių vartojimą, manydani, kad būdvardžių bevardė giminė yra prieveiksmiai. Paprasčiausias būdas atskirti bevardę giminę nuo prieveiksmio: parašome vyr.g. būdvardį ir atmetame nuo jo galūnės „s“, pvz.: gražus – gražu, baltas – balta. Kirčio vieta išlieka nepakitusi. O populiariausios būdvardinių prieveiksmių galūnės: -(i)ai, -yn, pvz.: gerai, geryn.

                                               Daugiau apie bevardės giminės būdvardžius

Bevardės giminės būdvardžiai rodo nuo daikto atsietą ypatybę: „Čia gera gyventi.“
Bevardės giminės būdvardžiai nelinksniuojami ir su daiktavardžiais nederinami nei gimine, nei skaičiumi, nei linksniu, todėl jų galūnėse niekada nerašome nosinių raidžių:  „Šis ruduo mums atneš kažką nauja.
Įsidėmėtina, kad būdvardžiai su galūne -is (medinis, didelis) bevardės giminės neturi.

                                               Daugiau apie būdvardinius prieveiksmius

Prieveiksmis aiškina veiksmažodį, būdvardį, prieveiksmį arba daiktavardį. Pvz. Gražiai gyvena; kambaryje per mažai vietos.
Daugiausia būdvardinių prieveiksmių daroma su priesaga -(i)ai: protingas – protingai, saldus – saldžiai.
Prieveiksmiai su priesaga -yn dažniausiai daromi iš dviskiemenių būdvardžių: ilgas – ilgyn, aštrus – aštryn.
Kai kurie prieveiksmiai, kaip ir būdvardžiai, gali būti laipsniuojami. puikiai, puikiau, puikiausiai.

 


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.