Daiktavardžių su galūne -is ypatumai

Lietuvių kalboje yra 3 grupės daiktavardžių  (vyriškos ir moteriškos giminės), kurie baigiasi vienoda galūne – is, bet priklauso skirtingoms linksniuotėms. Kiekvienos grupės daiktavardžiai linksniuojami savaip. Ir tuo dažnokai suklaidina besimokančius.

Taigi pasigilinkime į grupių savitumus remdamiesi vns. V. ir vns. K. galūnėmis ir parodomaisiais įvardžiais „tas, ta“(parodomieji įvardžiai padeda nustatyti daiktavardžio giminę).

I grupė, I linksniuotė: vyriškos giminės daiktavardžiai vns. V. –is, vns. K. –io:
V. kas? (tas) medis, K. ko? medžio;
kas? brolis, ko? brolio.

II grupė, III linksniuotė: vyriška giminė, vns.V. –is, vns. K. –ies:
V. kas? (tas) dantis, K. ko? danties;
    kas? vagis, ko? vagies.

III grupės, III linksniuotės daiktavardžiai yra moteriškos giminės: vns.V. –is, vns.K.-ies:
V. kas? (ta) širdis, K. ko? širdies;
 kas? žuvis, ko? žuvies.

III linksniuotės vyriškos ir moteriškos giminės daiktavardžių linksnių galūnės yra tokios pačios, išskyrus vns. N. – širdžiai/ dančiui.

Lentelė galūnių palyginimui

Vienaskaita

V.kas? medis, dantis, širdis;
K.ko? medžio, danties, širdies;
N.kam? medžiui, dančiui, širdžiai;
G. ką? medį, dantį, širdį;
Įn. kuo? medžiu, dantimi, širdimi;
Vt. kur? medyje, dantyje, širdyje;
Š –                                       širdie;

Daugiskaita

V.kas? medžiai, dantys, širdys;
K.ko? medžių, dantų, širdžių;
N.kam? medžiams, dantims, širdims;
G. ką? medžius, dantis, širdis;
Įn. kuo? medžiais, dantimis, širdimis;
Vt. kur? medžiuose, dantyse, širdyse;
Š –                                               širdys;

 

 

 


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.