Lietuvių kalbos daiktavardžių linksniavimas

 

Besimokančiųjų lietuvių kalbos pageidavimu talpinu daiktavavardžių linksniavimo lentelę

                                          Daiktavardžių linksniavimas

Vienaskaita - Единственное число

 

I

II

III

IV

V

Им. kas?
Vardininkas

namas,
brolis,
kambarys

diena,
student
ė

žuvis, dantis

sūnus, vaisius

vanduo

Род. ko?
Kilmininkas

namo, brolio, kambario

dienos, studentės

žuvies, danties

sūnaus, vaisiaus

vandens

Дат. kam?
Naudininkas

namui,
broliui,
kambariui

dienai, studentei

žuviai, dančiui

sūnui, vaisiui

vandeniui

Вин. ką?
Galininkas

namą,
brolį,
kambarį

dieną,
student
ę

žuvį, dantį

sūnų, vaisių

vandenį

Твор. kuo?
Įn
agininkas

namu,
broliu,
kambariu

diena,
student
e

žuvimi, dantimi

sūnumi, vaisiumi

vandeniu

Мест. kur?
Vie
tininkas

name,
brolyje,
kambaryje

dienoje, studentėje

žuvyje, dantyje

sūnuje, vaisiuje

vandenyje

Зват.ф.
Šauksmininkas

broli

studente

žuvie

sūnau

 
           

Daugiskaita - Множественное число

 

I

II

III

IV

V

V.-Š kas?

namai,
broliai,
kambariai

dienos, studentės

žuvys, sultys*, dantys

sūnūs, vaisiai

vandenys

K. ko?

namų,
brolių,
kambarių

dienų,
studenč

žuvų, sulč, dantų

sūnų, vaisių

vandenų

N.kam?

namams,
broliams
,
kambariams

dienoms, studentėms

žuvims, sultims, dantims

sūnums, vaisiams

vandenims

G.ką?

namus,
brolius,
kambarius

dienas, studentes

žuvis, sultis, dantis

sūnus, vaisius

vandenis

Įn.kuo?

namais,
broliais,
kambariais

dienomis, studentėmis

žuvimis, sultimis, dantimis

sūnumis, vaisiais

vandenimis

Vt.kur?

namuose,
broliuose, kambariuose

dienose, studentėse

žuvyse, sultyse, dantyse

Sūnuose

vaisiuose

vandenyse

                                                                           

 


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.