Pakeitimai Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programoje

Pakeitimai Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programoje

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita 12 (IV gimnazijos) klasių mokiniams yra privaloma.

Programos III dalyje „Įskaitos turinys ir reikalavimai“ rašoma:
„8.<...> mokiniai su mokytoju sudaro savo temas. Mokiniai su mokytoju gali suformuluoti savo temas remdamiesi Nacionalinio egzaminų centro pateiktais temų pavyzdžiais. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais rengia temos medžiagą ir kalbos planą. Ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos mokinys pristato mokytojui savo kalbos planą ir parengtą temos medžiagą.“
9. Įskaitos temų pavyzdžiai iki sausio 15 d. mokykloms pateikiami duomenų perdavimo sistema KELTAS.
10. Kalbėjimo metu mokinys gali naudotis planu, grožinės ir negrožinės literatūros kūriniais, parengta temos medžiaga, kurią prieš įskaitą pristatė mokytojui. Mokinio kalbos planas pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.
11. Įskaitos metu mokinys turėtų kalbėti apie 10 min. ir atsakyti į klausimus, jeigu yra klausiamas. Citavimas turi būti tikslingas ir neužimti daugiau nei 1/3 kalbėjimo laiko.“

O mokinio viešąjį kalbėjimą pagal nustatytus kriterijus vertins mažiausiai du lietuvių kalbos mokytojai, vienas iš jų gali būti mokinį mokantis mokytojas.


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.