"Senai" ar "seniai"

Kiekvienas žodis turi savo reikšmę. Ir net minkštumo ženklas „" ar kirčio vieta, kai kam iš pirmo žvilgsnio atrodantys kaip nereikšmingos smulkmenos, keičia žodžio prasmę.
Darbo praktikoje dažnai tenka aiškinti žodžių „senai“, „seniai“ ir „seniai“ (pabrauktas kirčiuotas skiemuo) vartojimo skirtumus. Tad išguldau juos čia :)

„Senai“ ir „seniai“ yra iš būdvardžio padaryti prieveiksmiai,
o „seniai“ yra daiktavardžio „senis“ dgs., V.

1. „Senai“ – kaip? Būdo prieveiksmis. Pvz.,  Ji senai atrodo (nebe jauna);
2.“Seniai“ – kada? Laiko prieveiksmis. Pvz., Seniai nesimatėme.
3. „Seniai“ – kas? Daiktavardis. Pvz., Susirinko vieni seniai, nei vieno jauno.


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.