Sunkumai, su kuriais susiduria kitakalbiai, pradėję mokytis lietuvių kalbos

Kiekviena kalba turi leksinių bei morfologinių ypatumų, kuriuos nėra lengva perprasti kalbantiems kita kalba. Su kokiais sunkumais susiduria kitakalbiai, pradėję mokytis lietuvių kalbos? Štai keletas dalykų, kuriuos dažniausiai mini lietuvių kalbos kitakalbius/užsieniečius mokantys pedagogai.

1. Lietuvių kalbos besimokantiems užsieniečiams dažnai kyla klausimas, kodėl tam pačiam daiktui pavadinti lietuvių kalboje reikia tiek skirtingų žodžio formų – giminės, skaičiaus, linksnio - , kai tuo tarpu kitose kalbose tą patį galima pasakyti prie vienos formos tik pridėjus artikelį? Jei besimokančiojo gimtoji kalba turi linksnių sistemą, keblumų kyla mažiau.
2. Dažnai sunku susigaudyti sangrąžinių veiksmažodžių plonybėse.
3. Sunku suvokti dalyvių, pusdalyvių bei padalyvių vartoseną.
4. Keblumų kelia įvardžiuotinių –būdvardžių, skaitvardžių, įvardžių, dalyvių - formų daryba ir vartojimas.

PS Beje, sangąžiniai veiksmažodžiai, veiksmažodžio formų daryba bei įvardžiuotinių formų daryba bei vartosena kelia nemažų sunkumų ir patiems lietuvaičiams. Tad, norint gerai mokėti seniausia vadinamą kalbą, reikia skirtii daugiau pastangų ir laiko.


© Mokytoja Jelena. Visos teisės saugomos.